Jak dopasowanie wydruku do strony Libreoffice?

Jak ustawić wydruk?

Z menu podręcznego wybierz pozycję Paper Handling (Postępowanie z papierem). Wybierz Scale to fit paper size (Dopasuj wydruk do rozmiaru papieru). Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania). Wybierz odpowiednie żądane ustawienia i kliknij Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Jak zrobić wydruk w poziomie?

Zaznacz arkusz, arkusze lub dane, które chcesz wydrukować. Kliknij pozycję Plik > Drukuj. W polu listy rozwijanej Orientacja strony w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma. Gdy arkusz będzie gotowy do wydrukowania, kliknij przycisk Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: