Jak dopasowac rozmiar wydruku?

Jak zmniejszyć rozmiar druku?

Zmniejszanie lub powiększanie arkusza w celu dopasowania do stronyNa karcie Układ strony wybierz pozycję Ustawienia strony.Na karcie Strona zaznacz pole wyboru Dopasuj do, a następnie wybierz wartość procentową, aby zmniejszyć lub powiększyć arkusz. … W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Jak zmienić rozmiar wydruku Excel?

W arkuszu kliknij pozycję Plik > Drukuj. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Skalowanie niestandardowe > Opcje skalowania niestandardowego. Kliknij pozycję Strona i w polu Dopasuj do wybierz wartość procentową, o jaką chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: