Jak dodać drukarkę Epson do sieci?

Jak podłączyć drukarkę Epson do nowej sieci WiFi?

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie.

Jak połączyć się z drukarką Epson?

Wybierz drukarkę w aplikacji do drukowania Epson. Sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona w urządzeniu Smart Device. … Uruchom aplikację Epson iPrint. Stuknij Printer is not selected. … Wprowadź nazwę drukarki, z którą chcesz się połączyć.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: