Jak dodac drukarkę AirPrint iPhone?

Jak dodać drukarkę do AirPrint?

Otwórz Narzędzie AirPort, które znajduje się w katalogu Narzędzia w katalogu Programy. W Narzędziu AirPort wybierz stację bazową, a następnie wprowadź hasło stacji bazowej, jeśli pojawi się monit. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Stacja bazowa > Dodaj drukarkę WPS.

Jak polaczyc się z drukarka na iPhone?

Na urządzeniu przenośnym otwórz menu Sieć Wi-Fi, a następnie wybierz opcję rozpoczynającą się od „DIRECT”, po którym następuje model drukarki. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie dotknij pozycji Połącz. Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: