Jak anulować drukowanie w HP?

Jak anulować drukowanie na drukarce?

W oknie dialogowym Aktywne drukarki wybierz drukarkę. W oknie dialogowym drukarki wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować. Uwaga: Jeśli korzystasz z Windows 10, może być konieczne wybranie drukarki, z których korzystasz w pierwszej kolejności. Kliknij pozycję Dokument > Anuluj.

Jak przestać drukować?

Możesz również skorzystać z menu Drukarka i wybrać polecenie Anuluj wszystkie dokumenty. Spowoduje to anulowanie drukowania wszystkich dokumentów oczekujących.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: