Jak anulować drukowanie na drukarce?

Jak przestać drukować?

Anulowanie drukowania z WindowsNa Windows zadań w prawym dolnym rogu ekranu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Drukarka, … Wybierz pozycję Otwórz wszystkie aktywne drukarki.W oknie dialogowym Aktywne drukarki wybierz drukarkę.W oknie dialogowym drukarki wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.

Jak anulować dokument w drukarce HP?

Cancel print job (Win 10)Otwórz kolejkę wydruku. Jeżeli ikona drukarki jest widoczna w obszarze powiadomień, kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby otworzyć kolejkę wydruku. … Prawym przyciskiem myszy kliknij zadanie drukowania do anulowania, a następnie kliknij przycisk Anuluj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: