Jak amortyzować telewizor?

Czy można odliczyc TV od podatku?

Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

Jaka stawka amortyzacji dla telewizora?

Podstawowa roczna stawka amortyzacji w przypadku telewizora wynosi 10%. Amortyzacja liniowa przy zastosowaniu tej stawki będzie trwała 10 lat. Są jednak przepisy, które dają możliwość przyspieszenia amortyzacji tego urządzenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: