Gdzie zrealizować receptę?

Czy można zrealizować receptę w innym województwie?

Relizacja e-recepty E-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce. Aby farmaceuta w aptecznym systemie informatycznym miał dostęp do naszej e-recepty należy autoryzować dostęp przez podanie farmaceucie numeru PESEL oraz numeru PINu konkretnej e-recepty.

Jak się realizuje e-receptę?

Udajesz się do apteki By uzyskać dostęp do listy przepisanych leków, farmaceuta sczytuje klucz w postaci kodu kreskowego bądź prosi o podanie 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL osoby, dla której przepisano zawarte na recepcie leki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: