Gdzie znaleźć hasło do drukarki Samsung?

Jak podłączyć drukarkę Samsung do sieci Wi-Fi?

W menu Uruchom wybierz Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Ustawienia urządzenia > Sieć. Bezpośrednie połączenie Wi-Fi wł./wył.: Wybierz Wł., aby włączyć. Nazwa urządzenia: Wprowadź nazwę drukarki, aby wyszukiwać drukarkę w sieci bezprzewodowej.

Jakie jest hasło do drukarki?

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie. Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa „canon” lub numeru seryjnego drukarki. Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo „ADMIN”.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: