Gdzie wpisać PIN WPS?

Co to jest numer PIN WPS?

Jeżeli punkt dostępowy obsługuje tryb Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN), można w łatwy sposób skonfigurować urządzenie bez użycia komputera. Metoda PIN (Osobisty numer identyfikacyjny) to jedna z metod połączenia opracowana przez Wi-Fi Alliance.

Gdzie znajde PIN WPS na routerze?

Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowego z poziomu komputera, aby wyświetlić okno umożliwiające wprowadzenie kodu PIN WPS. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego. Wybierz . Wybierz .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: