Gdzie można znaleźć zeskanowane dokumenty?

Gdzie są skany na komputerze?

Przy ustawieniach domyślnych dokumenty skanowane za pomocą wbudowanego Windows Aplikacje do faksowania i skanowania są zapisywane w folderze Skanowane dokumenty znajdującym się w folderze Dokumenty.

Czy skan można zapisac w PDF?

W interfejsie Skanuj programu Acrobat wybierz skaner i domyślne ustawienie dokumentu lub opcję Skanowanie własne. Aby zeskanować papierowy dokument do formatu PDF w programie Acrobat, kliknij polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF. Zostanie wyświetlony interfejs tworzenia pliku PDF z dowolnego formatu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: