Drukarka wstrzymana jak uruchomić

Jak anulowac wstrzymanie drukarki?

Użytkownicy systemu Windows 7: Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia Brother => See what’s printing (Wyświetl drukowany dokument) => Drukarka => Wstrzymaj drukowanie (usuń zaznaczenie).

Dlaczego drukarka HP wstrzymuje drukowanie?

Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer. Wyłącz komputer i drukarkę. Odłącz kabel USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź kabel.

Co oznacza stan drukarki wyłączenie?

Drukarka w trybie offline pozostaje w momencie, kiedy urządzenie nie jest w stanie komunikować się z komputerem. Konieczne jest wówczas upewnienie się czy urządzenie jest włączone oraz podłączone do tego samego WiFi, co komputer. Jest to pierwsza rzecz, którą należy zrobić w sytuacji, gdy drukarka pozostaje offline.

Jak wybudzić drukarkę?

Jeśli drukarka znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij przycisk Go, aby wybudzić drukarkę i przełączyć ją w stan gotowości. W niektórych sytuacjach, gdy wystąpi błąd, drukarka automatycznie go usunie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: