Drukarka wstrzymana jak odblokować brother

Jak odblokować wstrzymanie drukarki?

Sprawdź, czy dla drukarki nie wybrano trybu Użyj drukarki w trybie offline. Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Urządzenia > drukarki & skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

Jak wznowić drukowanie?

Można wstrzymywać i wznawiać zadania wydruku przechodząc do okna zadań w ustawieniach drukarki i klikając odpowiedni przycisk.Otwórz ekran podglądu i zacznij pisać Drukarki.Kliknij Drukarki, aby otworzyć panel.Kliknij przycisk Wyświetl zadania po prawej stronie okna Drukarki i wstrzymaj lub wznów zadanie wydruku.

Jak włączyć tryb online w drukarce Brother?

Wystarczy po prostu kliknąć Start > Ustawienie > Urządzenia > Drukarki i skanery. Następnie wybierz drukarkę i pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, anuluj ją.

Co znaczy że drukarka jest w trybie offline Brother?

Drukarka w trybie offline pozostaje w momencie, kiedy urządzenie nie jest w stanie komunikować się z komputerem. Konieczne jest wówczas upewnienie się czy urządzenie jest włączone oraz podłączone do tego samego WiFi, co komputer.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: