Drukarka samsung wifi jak podłączyć

Jak podłączyć drukarkę Samsung do komputera?

Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB przed rozpoczęciem instalacji. Otworzy się instalator w systemie Windows, zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Jak połączyć drukarkę z wifi WPS?

Użyj przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS) na routerze, aby podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi.Umieść drukarkę w pobliżu routera Wi-Fi.Przełącz drukarkę w tryb połączenia WPS. … W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia.

Jak podłączyć drukarkę do sieci wifi?

Jeśli posiadamy drukarkę wyposażoną w ekran, możemy poprzez wbudowany panel wybrać sieć wi-fi oraz wpisać hasło. W przypadku drukarek bez ekranu, podłączamy ją do portu USB komputera a następnie korzystamy z kreatora instalacji w celu wskazania lokalnej sieci wi-fi.

Jak podlaczyc drukarkę Samsung?

Po wyszukaniu drukarki, z którą chcesz połączyć urządzenie mobilne, wybierz drukarkę, dioda LED drukarki zacznie migać. Naciśnij przycisk WPS drukarki, nastąpi połączenie drukarki z urządzeniem mobilnym. Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje WPS, wpisz „Hasło sieciowe” drukarki zamiast naciskać przycisk WPS.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: