Dlaczego nie można wydrukować pliku PDF?

Jak wydrukować z pliku PDF?

Wydruk konkretnych stron z pliku PDFWybierz polecenie Plik > Drukuj.W obszarze Strony do wydruku w oknie dialogowym Drukuj wpisz numery stron, które chcesz wydrukować. Aby wprowadzić zakres stron, użyj dywiza. Rozdziel strony lub zakresy przecinkiem lub spacją (np. „4, 7, 15–34, 56”). … Kliknij przycisk OK lub Drukuj.20 maj 2021

Czy można wydrukować Plik PDF?

Otwórz wybrany plik w dowolnej aplikacji umożliwiającej drukowanie. Wybierz polecenie Plik > Drukuj. Z listy drukarek w oknie dialogowym drukowania wybierz Adobe PDF. Kliknij przycisk Drukuj, aby użyć wirtualnej drukarki Acrobat PDF.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: