Dlaczego laptop nie widzi skanera?

Dlaczego nie widzi skanera?

Sprawdź, czy skaner jest zainstalowany. Jeśli chcesz sprawdzić, czy skaner jest zainstalowany, upewnij się, że skaner jest włączony, i użyj przycisku Otwórz ustawienia drukarki & skanerów lub wykonaj następujące czynności: Wybierz pozycję > Ustawienia > Urządzenia >drukarki & skanery.

Dlaczego nie działa skaner?

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli jest podłączony do komputera przez więcej niż jeden koncentrator USB. Podłącz skaner bezpośrednio do portu USB komputera lub tylko przez jeden koncentrator. Należy sprawdzić, czy system komputera spełnia wymagania używanego typu interfejsu skanera.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: