Dlaczego komputer nie widzi skanera Brother?

Dlaczego nie widzi skanera?

Sprawdź, czy skaner jest zainstalowany. Jeśli chcesz sprawdzić, czy skaner jest zainstalowany, upewnij się, że skaner jest włączony, i użyj przycisku Otwórz ustawienia drukarki & skanerów lub wykonaj następujące czynności: Wybierz pozycję > Ustawienia > Urządzenia >drukarki & skanery.

Jak skanować do komputera z drukarki Brother?

Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera (skaner płaski) lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), w zależności od modelu urządzenia Brother. Naciśnij przycisk Scan (Skanuj) na urządzeniu Brother i wybierz Scan to PC (Skanuj do komputera) -> File (Plik) lub Scan to File (Skanuj do pliku).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: