Dlaczego drukarka nie chce drukować plików pdf

Dlaczego drukarka nie chce wydrukować PDF?

Otwórz oryginalny plik w programie źródłowym (takim jak program do przetwarzania tekstu lub do składu). Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie opcję zapisu pliku w formacie PDF. Otwórz nowy plik PDF i spróbuj ponownie wydrukować.

Jak wydrukować dokument w PDF?

Otwórz wybrany plik w dowolnej aplikacji umożliwiającej drukowanie. Wybierz polecenie Plik > Drukuj. Z listy drukarek w oknie dialogowym drukowania wybierz Adobe PDF. Kliknij przycisk Drukuj, aby użyć wirtualnej drukarki Acrobat PDF.

Jak wydrukować formularz PDF?

Wybierz polecenie Plik > Drukuj lub kliknij ikonę na pasku narzędziowym….W sekcji Strony do wydruku wybierz jedną z opcji:Wszystkie — zostaną wydrukowane wszystkie strony dokumentu PDF.Bieżąca strona — zostanie wydrukowana bieżąca strona dokumentu PDF.Strony — umożliwia określenie zakresu stron do wydrukowania.

Jak ustawić drukowanie jednostronne PDF?

Rozwiń Opcje dokumentów > Funkcje drukarki. Zaznacz żądane opcje, a następnie z listy rozwijanej wybierz Wł. Jeżeli w opcjach nie ma druku dwustronnego i zszywania, oznacza to, że drukarka nie obsługuje tych funkcji. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie, aby zamknąć okno dialogowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: