Dlaczego drukarka HP nie kopiuję?

Jak zrobić ksero w drukarce HP?

Naciśnij przycisk Uruchom kopiowanie w czerni ( ) lub przycisk Uruchom kopiowanie w kolorze ( ) na panelu sterowania drukarki, aby rozpocząć zadanie kopiowania. Można zwiększyć liczbę kopii poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku. Kopiowanie rozpocznie się 2 sekundy po ostatnim naciśnięciu przycisku.

Jak kopiować dwustronnie na drukarce HP?

Metoda 1: Automatyczne kopiowanie obu stron Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Kopiuj. Dotknij ikony Dokument. Dotknij, Dwustronny, a następnie dotknij opcji, która ma być używana dla zadania kopiowania. Dotknij przycisku Kopiuj, aby rozpocząć kopiowanie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: