Dlaczego drukarka Epson nie pobiera tuszu?

Co zrobić gdy drukarka nie drukuje na kolorowo?

Rys. : Selektor kraju/regionuOtwórz górną pokrywę drukarki i wyjmij kolorowy wkład lub wkład fotograficzny.Sprawdź, czy używany wkład jest odpowiedni dla drukarki. … Włóż wkład z powrotem do karetki, dociśnij go i zamknij zatrzask.Zamknij drzwiczki drukarki.Ponów próbę drukowania.

Jak wyczyscic głowicy drukarki Epson?

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility2. Kliknij przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania miga.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: