Dlaczego drukarka Canon drukuje na zielono?

Jak zrobić reset drukarki Canon?

Jak zresetować drukarkę Canon?Wyłącz urządzenie.Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP.Odczekaj 2-3 sekundy i nie puszczając poprzedniego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.Przytrzymuj oba przyciski przez ok. … Puść przycisk STOP, nadal przytrzymując przycisk zasilania.Naciśnij 5-krotnie przycisk STOP.29 mar 2021

Jak zresetować drukarkę Canon Pixma mg2450?

Ignoruj wszelkie ostrzeżenia o jakości druku i jeśli jest to konieczne naciśnij i przytrzymaj przycisk na drukarce STOP/RESET przez 5 sekund aby wyłączyć monitor zawartości tuszu. Po ponownym uruchomieniu wszystkie ustawienia będą poprawne.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: