Czy zadanie skanu dowodu osobistego jest legalne?

Czy dopuszczalne jest kserowanie dowodów osobistych w celu zatrudnienia?

GIODO stoi na stanowisku, że kserowanie przez pracodawcę dowodu osobistego narusza ustawę o ochronie danych osobowych – jeśli w ten sposób pracodawca uzyska więcej informacji, niż jest do tego uprawniony. Art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy wskazuje, których danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika.

Czy PZU może żądać ksero dowodu osobistego?

Zdaniem RF, nie istnieją podstawy prawne do żądania przez ubezpieczyciela ksero dowodu osobistego od osoby przystępującej do ochrony ubezpieczeniowej. Jak tłumaczy RF w stanowisku, zakłady ubezpieczeń mają jedynie obowiązek potwierdzenia tożsamości swoich klientów.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: