Czy trzeba wymienić kasę fiskalną na online?

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej online?

Natomiast od 1.01.2021 roku obowiązek używania kas fiskalnych online spoczywa na gastronomii i hotelarstwie, a od 1.07.2021 roku kasy fiskalne online będą wymagane dla następnych kategorii przedsiębiorstw. W rezultacie kasy fiskalne online będą musiały stosować wszystkie branże.

Kiedy należy wymienić kasę fiskalną?

Do kiedy trzeba wymienić kasę fiskalną na kasę online? Pierwotnie termin wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online został określony na 1 stycznia 2021. W związku z pandemicznymi zawirowaniami obowiązek ten przesunięto na 1 lipca 2021.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: