Czy skan można zapisac w PDF?

Jak ustawić Skanowanie do PDF?

W interfejsie Skanuj programu Acrobat wybierz skaner i domyślne ustawienie dokumentu lub opcję Skanowanie własne….Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF przy użyciu predefiniowanego ustawienia (Windows)Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > [domyślne ustawienie dokumentu

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: