Czy muszę drukować KPiR?

Czy trzeba mieć wydrukowane faktury?

Wystawione bądź otrzymane faktury można przechowywać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jeżeli chodzi o faktury elektroniczne, to nie ma obowiązku ich drukowania. Również faktury papierowe można przechowywać w formie elektronicznej (po zeskanowaniu).

Czy trzeba drukować wyciągi bankowe?

Przy okazji warto pamiętać, że skan dokumentu otrzymanego w formie papierowej nie stanowi dowodu księgowego. Analogicznie jest w przypadku innych dowodów księgowych, np. rachunków, potwierdzeń zapłaty, czy wyciągów bankowych. Można je przechowywać jako pliki elektroniczne.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: