Czy można wydrukować e receptę?

Jak wydrukować kod E-recepty?

Wydruk kodu (lub kodów) kreskowego e-recepty Istnieje możliwość ułatwienia pacjentowi, który zgubił karteczkę z kodem PIN, a rozpoczął realizację recept w danej aptece kolejnych realizacji. Wystarczy odszukać jego e-receptę lub e-recepty i dokonać wydruku ich kodów kreskowych.

Jak się realizuje e-receptę?

Realizacja recepty Aby zrealizować e-receptę, pacjent powinien: podać farmaceucie numer PESEL oraz 4-cyfrowy kod z SMS-a albo. pokazać farmaceucie plik PDF z e-receptą i pozwolić, by farmaceuta zeskanował zawarty tam kod, albo. pokazać farmaceucie wydruk informacyjny otrzymany od lekarza.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: