Czy można otworzyć plik PDF w Wordzie?

Jak zrobić skan w Wordzie?

W Word umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić zeskanowany obraz, a następnie na karcie Wstawianie na Wstążce kliknij pozycję Obrazy. Wybierz zeskanowany obraz w oknie dialogowym i kliknij przycisk Wstaw.

Jak przerobić skan na dokument Word?

W programie Word kliknij pozycję Plik > Otwórz. Przejdź do lokalizacji pliku PDF na komputerze i kliknij pozycję Otwórz. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że program Word przekonwertuje plik PDF na edytowalny dokument programu Word. Kliknij przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: