Czy monitor ma GTU?

Co wchodzi w GTU 10?

Grunt w GTU 10. Obejmuje wszelkie kategorie gruntów; w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Czy router ma GTU?

Na samych fakturach sprzedaży nie ma obowiązku oznaczania kodów GTU towarów i usług szczególnych. Obowiązek oznaczenia dotyczy jedynie struktury pliku JPK V7. Od 29 września 2020 dużo niejasności było w tym, czy sprzęt telekomunikacyjnych (routery, switche, AP etc.)

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: