Czy GTU dotyczy faktur kosztowych?

Czy GTU dotyczy faktur zakupu?

5. Czy kody GTU umieszcza się na dokumentach zakupowych? Kody GTU dotyczą wyłącznie ewidencji sprzedaży. Nie umieszcza się ich na fakturach zakupu.

Czy faktury wewnętrzne oznaczamy GTU?

Przepisy prawa nie zawierają do tej pory informacji co do wprowadzania GTU na dokumentów wewnętrznych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: