Czy dokumenty można drukować dwustronnie?

Jak drukować dwustronnie w PDF?

(Windows) Drukowanie dwustronne w programie DC, Acrobat Reader DCW programie Acrobat lub Reader wybierz polecenia Plik > Drukuj.Wybierz opcję Drukuj na obu stronach w oknie dialogowym drukowania.Kliknij przycisk Drukuj.20 maj 2021

Jak drukować obustronnie HP?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu HP ( ). Następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania, po czym kliknij kartę Funkcje. W obszarze Ustawienia oszczędzania papieru z listy Drukowanie obustronne wybierz opcję Automatycznie. Zmień inne ustawienia zgodnie z wymaganiami.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: