Czy da się pobrać formularz Google?

Jak pobrać formularz Forms?

Przejdź do programu Microsoft Forms i zaloguj się przy użyciu konta Konto służbowe platformy Microsoft 365 osobistego Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com). Uwaga: Możesz również zalogować się do Office.com, odszukać ikony Microsoft 365 po lewej stronie, a następnie wybrać pozycję Formularze.

Jak skopiować formularz w Google?

Kopiowanie formularza lub testuW Formularzach Google otwórz formularz lub test, który chcesz skopiować.W prawym górnym rogu kliknij Więcej. … Nazwij kopię.(Opcjonalnie) Aby zmienić lokalizację pliku na Dysku Google, kliknij folder i wskaż nową lokalizację.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: