Czy da się drukować bez kolorowego tuszu?

Jak drukować bez kolorowego tuszu Epson?

Przejść do ustawień drukarki. Kliknij zakładkę Main (Główne), a następnie wybierz odpowiednie ustawienie w obszarze Quality Option (Typ jakości). Wybierz opcję plain papers (papiery zwykłe) lub Envelope (Koperta) w obszarze Type (Typ).

Jak drukować bez czarnego tuszu Canon?

Ta funkcja jest niedostępna po wybraniu opcji Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing).Upewnij się, że drukarka jest włączona.Uruchom program Canon IJ Printer Utility.Wybierz w menu rozwijanym opcję Kontrola zużycia atramentu (Ink Usage Control).Wybierz opcję Oszczędzaj czarny atrament (Save Black Ink).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: