Co zrobić żeby drukarka przestała drukować?

Jak anulować wstrzymanie drukowania?

Aby anulować zadanie wydruku:Otwórz ekran podglądu i zacznij pisać Drukarki.Kliknij Drukarki, aby otworzyć panel.Kliknij przycisk Wyświetl zadania po prawej stronie okna Drukarki.Anuluj zadanie wydruku klikając przycisk zatrzymania.

Jak zatrzymać drukowanie w drukarce HP?

Cancel print job (Win 10)Otwórz kolejkę wydruku. Jeżeli ikona drukarki jest widoczna w obszarze powiadomień, kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby otworzyć kolejkę wydruku. … Prawym przyciskiem myszy kliknij zadanie drukowania do anulowania, a następnie kliknij przycisk Anuluj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: