Co zrobić gdy komputer nie widzi drukarki bezprzewodowej?

Dlaczego komputer nie widzi drukarki HP?

Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer. Wyłącz komputer i drukarkę. Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód.

Dlaczego nie mogę znaleźć drukarki w sieci?

W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera. W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: