Co to zjawisko kohezji?

Na czym polega zjawisko adhezji?

Łacińskie słowo „adhaesio” oznacza przyleganie. Dokładna definicja adhezji brzmi następująco: adhezja oznacza fizyczne przyciąganie lub łączenie się ze sobą dwóch substancji, szczególnie dostrzegalne w skali makro pomiędzy substancjami o odmiennych właściwościach.

Z czego wynika kohezją?

kohezja – zjawisko stawiania oporu przez ciała fizyczne poddawane rozdzielaniu na części. Wynika z sił działających wewnątrz ciała, np. licznych wiązań wodorowych powstających między cząsteczkami wody.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: