Co to jest druk monochromatyczny?

Co to jest Monochromatyzm?

monochromatyzm (okulistyka) – całkowita niezdolność do rozpoznawania barw. monochromatyzm (sztuka) – użycie w obrazie tylko jednej barwy o różnych odcieniach. monochromatyzm (grafika) – przedstawienie elementu graficznego w odcieniach jednej barwy.

Jakie są kolory monochromatyczne?

Monochromatyczne połączenie kolorów polega na zestawieniu różnych odcieni tej samej barwy. Na kole kolorów znajdują się one w obrębie jednego promienia, biegnącego od środka do krawędzi koła.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: